AKREDYTACJE

AKREDYTACJE DLA MEDIÓW 2024: PROCEDURY I TERMINY

ORLEN 80. Rajd Polski stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji dla mediów zgodne z procedurami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) oraz WRC Promoter, promotora Rajdowych Mistrzostw Świata.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami celem dostarczenia wszystkich wymaganych informacji oraz przesłania wniosku do właściwej organizacji tj. FIA, WRC Promoter lub Biura Akredytacyjnego ORLEN 80. Rajdu Polski.

Akredytacje przyznawane są wyłącznie przedstawicielom powszechnie dostępnych mediów o charakterze publicznym, które zamierzają relacjonować przebieg ORLEN 80. Rajdu Polski. Akredytacje dotyczą profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów, reporterów radiowych i telewizyjnych oraz operatorów kamer.

Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną. Organizator Rajdu nie przyznaje akredytacji dla mediów przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów, zawodników itp.

Proces akredytacyjny rozpoczyna się dnia 27 kwietnia 2024 i zostanie zakończony 6 czerwca 2024 (media krajowe) oraz 12 czerwca 2024 (media międzynarodowe)

Wnioski nadesłane po terminie lub niekompletne i nieczytelne nie będą rozpatrywane.

Media międzynarodowe

Media międzynarodowe (agencje informacyjne i fotograficzne, media drukowane i internetowe, a także agencje informacyjne z kraju, w którym rajd się odbywa (PAP w Polsce) muszą składać wnioski za pośrednictwem platformy FIA:

http://wrc.ams.fia.com/

Krajowe media drukowane, radio i strony internetowe

Dziennikarze i fotografowie krajowych mediów drukowanych, radia i stron internetowych ubiegają się o akredytację online (z wyłączeniem filmowania), korzystając z poniższego linku:

WNIOSEK AKREDYTACYJNY: ORLEN 80.Rajd Polski – Eventhos

Akredytowanych może być nie więcej niż dwóch przedstawicieli danej redakcji. Akredytowany może być maksymalnie jeden dziennikarz reprezentujący stronę internetową (z wyłączeniem akredytacji dla fotografa).

Akredytacja internetowa przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalnych, niezależnych mediów publikujących materiały redakcyjne i aktualności w internecie. Nie może być wykorzystana do żadnych innych celów, w tym między innymi do celów public relations, promocyjnych, komercyjnych lub rozrywkowych.

FIA ogranicza liczbę kamizelek (tabard) dla fotografów krajowych do 12. Pierwszeństwo będą miały publikacje i agencje krajowe w oparciu o nakład i relacje z poprzednich edycji Rajdu Polski.

Niezależni fotografowie i dziennikarze mogą uzyskać akredytację, jeśli przedstawią przykłady opublikowanych artykułów i zdjęć. Przykładowe artykuły i zdjęcia można przesyłać w formie zeskanowanych plików lub linków na adres media@rallypoland.pl

Do 12 czerwca 2024 Biuro Akredytacyjne Rajdu prześle potwierdzenia do dziennikarzy krajowych, których wnioski zostały przyjęte.

Telewizja, filmowanie i radio międzynarodowe

Międzynarodowe i krajowe stacje telewizyjne i międzynarodowe stacje radiowe planujące relacje z Rajdu muszą zgłosić ten fakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres accreditation@wrc.com 

Dotyczy to również wszystkich mediów chcących utrwalić jakikolwiek materiał filmowy z Rajdu.

Osoby akredytowane jako telewizja lub posiadające uprawnienia do filmowania muszą mieć świadomość, że filmowanie / nagrywanie materiałów z tras odcinków specjalnych nie jest dozwolone.

Telewizja i inne media posiadające akredytację filmową będą mogły nagrywać wyłącznie obrazy na terenie Parku Serwisowego. Media telewizyjne zainteresowane uzyskaniem licencji na nagrania z wydarzenia prosimy o kontakt pod adresem accreditation@wrc.com

Drony (UAV)

Korzystanie z nieautoryzowanych dronów (bezzałogowych statków powietrznych) na terenie Rajdu (odcinki specjalne, park serwisowy, fan park Rajdu, start i meta) jest prawnie zabronione.