Ekologia

Polityka Środowiskowa Rajdu Polski 2024

Organizator Rajdu Polski zgodnie z decyzją FIA o przyznaniu temu wydarzeniu w 2024 roku rangi Mistrzostw Świata, świadomie zadeklarował swoje zaangażowanie w prowadzenie odpowiedzialnej polityki społeczno – środowiskowej. Będzie się to odbywać poprzez podejmowanie wszelkich działań minimalizujących wpływ Wydarzenia na środowisko oraz udział w Programie Akredytacji Środowiskowej (FIA). Organizator zobowiązał się jednocześnie do ciągłego rozwoju i wprowadzania kolejnych ekologicznych i prospołecznych rozwiązań, których celem jest osiągniecie akredytacji na poziomie dwóch gwiazdek w 2024, ich utrzymania oraz osiągnięcia poziomu trzech gwiazdek w kolejnych latach.

Przeprowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia celu środowiskowego wymaga nie tylko zaangażowania osób pracujących przy organizacji Rajdu, ale też włączenia i zachęcenia do wprowadzania ekologicznych rozwiązań wśród partnerów wydarzenia, takich jak: dostawcy usług, media, lokalne samorządy oraz promowania odpowiednich postaw i zwiększanie świadomości wśród zawodników, obsługi, czy kibiców.

Zależy nam, aby poprzez rozpowszechnianie przyjaznych środowisku rozwiązań i technologii oddziaływać pozytywnie również na lokalną społeczność i zrównoważony rozwój regionu.

Razem możemy więcej.