Dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
Zadanie nt. „Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2023”.

AKREDYTACJE

AKREDYTACJE DLA MEDIÓW: PROCEDURY I TERMINY

ORLEN 79. Rajd Polski stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji dla mediów zgodne z procedurami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) oraz WRC Promoter, Promotora Rajdowych Mistrzostw Europy.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami celem dostarczenia wszystkich wymaganych informacji oraz przesłania wniosku do właściwej organizacji tj. Biura Akredytacyjnego ORLEN 79. Rajdu Polski lub WRC Promoter, Promotora Rajdowych Mistrzostw Europy.

Akredytacje przyznawane są wyłącznie przedstawicielom powszechnie dostępnych mediów, które zamierzają relacjonować przebieg ORLEN 79. Rajdu Polski. Akredytacje dotyczą profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów, reporterów radiowych i telewizyjnych oraz operatorów kamer.

Akredytacje przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów, zawodników itp.

Prasa, radio, strony internetowe, agencje prasowe i fotograficzne

Dziennikarze i fotoreporterzy (polscy i zagraniczni) reprezentujący prasę, radio, strony internetowe oraz agencje prasowe i fotograficzne (polskie i zagraniczne) ubiegają się o akredytację składając wniosek akredytacyjny online.

Akredytacje dla mediów internetowych nie obejmują materiałów filmowych i dotyczą tylko niezależnych stron internetowych publikujących informacje typu news.

Akredytacje mogą być przyznane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli danego tytułu, w tym tylko jedna akredytacja dla fotoreportera.

Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: media@rallypoland.pl

Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych upływa w poniedziałek, 1 maja 2023 roku.

 

Wnioski nadesłane po terminie lub niekompletne i nieczytelne nie będą rozpatrywane.

 

FORMULARZ AKREDYTACYJNY

 

Całoroczne akredytacje ERC

Posiadacz całorocznej akredytacji dla mediów ERC, nie może ubiegać się o akredytację dla mediów ORLEN 79. Rajdu Polski. Posiadacz całorocznej akredytacji ERC ma jednak obowiązek poinformować biuro prasowe organizatora: media@rallypoland.pl o swoim uczestnictwie w tym wydarzeniu nie później niż 10 dni przed rajdem.

Telewizja oraz procedury akredytacyjne dotyczące filmowania

Polskie i zagraniczne stacje telewizyjne występują o akredytację przesyłając emaila na adres: accreditation@fiaerc.com  Dotyczy to również wszystkich mediów zainteresowanych nagrywaniem jakichkolwiek materiałów filmowych podczas Rajdu.

Osoby akredytowane jako telewizja lub posiadające autoryzację do filmowania muszą mieć świadomość, że nagrywanie materiałów z akcji podczas Rajdu (action footage) jest niedozwolone. Telewizja i inne media z akredytacją uprawniającą do filmowania będą mogły nagrywać obrazy tylko na terenie Parku Serwisowego. Media nadawcze, które są zainteresowane uzyskaniem licencji na nagrania z Rajdu, prosimy o kontakt na adres: broadcasting@wrc.com

Wszelkie inne prośby należy kierować na adres accreditation@fiaerc.com

Wszystkie akredytowane ekipy filmowe otrzymają oficjalne potwierdzenie nie później niż 5 dni przed ORLEN 79. Rajdem Polski. Akredytacje nie będą wydawane bez przedłożenia oficjalnego dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji.

Drony (UAV) 

Korzystanie z dronów (UAV) bez stosownych zezwoleń i autoryzacji w obszarze rajdu tj. odcinków specjalnych, w parku serwisowym, rally fan parku oraz strefie startu i mety jest zabronione.

  •  

  •   
       •  


  •  


  •    •  

ORLEN 79.Rajd Polski
 

Kalendarz WRC 2024

25–28.01

Rajd Monte Carlo

15–18.02

Rajd Szwecji

28–31.03

Rajd Safari (Kenia)

18–21.04

Rajd Chorwacji

09–12.05

Vodafone Rajd Portugalii

30-02.06

Rajd Sardynii (Włochy)

27–30.06

ORLEN 80. Rajd Polski

18–21.07

Tet Rajd Łotwy

01–04.08

Secto Rajd Finlandii

05–08.09

EKO Rajd Akropolu (Grecja)

26–29.09

Rajd Chile Bio Bio

31.10–03.11

Rajd Europy Centralnej (Austria, Czechy, Niemcy)

21–24.11

FORUM8 Rajd Japonii