Dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
Zadanie nt. „Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2022” .

AKREDYTACJE

AKREDYTACJE DLA MEDIÓW: PROCEDURY I TERMINY

ORLEN 78. Rajd Polski stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji dla mediów zgodne z procedurami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) oraz WRC Promoter, Promotora Rajdowych Mistrzostw Europy.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami celem dostarczenia wszystkich wymaganych informacji oraz przesłania wniosku do właściwej organizacji tj. Biura Akredytacyjnego ORLEN 78. Rajdu Polski lub WRC Promoter, Promotora Rajdowych Mistrzostw Europy.

Akredytacje przyznawane są wyłącznie mediom, które zamierzają relacjonować przebieg ORLEN 78. Rajdu Polski. Akredytacje dotyczą profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer.

Akredytacje przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów, zawodników itp.

Prasa, radio, strony internetowe, agencje prasowe i fotograficzne

Dziennikarze i fotoreporterzy (polscy i zagraniczni) reprezentujący prasę, radio, strony internetowe oraz agencje prasowe i fotograficzne ubiegają się o akredytację składając wniosek akredytacyjny online.

Akredytacje dla mediów internetowych dotyczą tylko niezależnych stron internetowych publikujących informacje typu news i nie obejmują materiałów filmowych.

Akredytacje mogą być przyznane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli danego tytułu, w tym tylko jedna akredytacja dla fotoreportera.

Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: media@rallypoland.pl  lub listownie na adres:

Biuro Akredytacyjne
ORLEN 78.Rajd Polski
Polski Związek Motorowy
ul.Kazimierzowska 66,
02-518 Warszawa

FORMULARZ AKREDYTACYJNY 

Telewizja oraz procedury akredytacyjne dotyczące filmowania

Polskie i zagraniczne stacje telewizyjne oraz ekipy filmowe występują o akredytację przesyłając emaila na adres: accreditation@fiaerc.com

Dotyczy to również mediów internetowych planujących filmowanie lub transmisję w czasie rajdu lub po jego zakończeniu, a także instalowania kamer „onboard” w samochodach rajdowych.

Stacje telewizyjne zainteresowane bliższymi informacjami na temat akredytacji lub otrzymaniem materiałów filmowych z WRC Promoter proszone są o kontakt z: Philipp Maenner: Philipp.maenner@wrc.com

Wszystkie akredytowane ekipy filmowe otrzymają oficjalne potwierdzenie na 5 dni przed ORLEN 78. Rajdem Polski. Akredytacje nie będą wydawane bez przedłożenia oficjalnego dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji.

Całoroczne akredytacje ERC

Każdy, kto otrzymał całoroczną akredytację dla mediów ERC, nie może ubiegać się o akredytację dla mediów ORLEN 78.Rajdu Polski. Posiadacz całorocznej akredytacji ERC ma jednak obowiązek poinformować organizatora (media@rallypoland.pl) o swoim uczestnictwie w tym wydarzeniu nie później niż 10 dni przed rajdem.

YouTube

Zamieszczanie jakichkolwiek materiałów filmowych na YouTube bez autoryzacji przez WRC Promoter tj. Promotora FIA ERC jest niedozwolone.

Dron (UAV) 

Korzystanie z dronów (UAV) bez stosownych zezwoleń i autoryzacji w obszarze rajdu tj. odcinków specjalnych, parku serwisowym, rally fan parku oraz strefie startu i mety jest zabronione.

Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych upływa w piątek, 3 czerwca 2022 roku.

  •  

  •   
     

  •    
       •  


  •    •  

Marczyk zwycięża
w Mikołajkach

Kalendarz ERC 2022

12-13.03

Rajd Serras De Fafe E Felgueiras

26-27.03

Rajd Azorów

14-15.05

Rajd Wysp Kanaryjskich

10-12.06

ORLEN 78. Rajd Polski

02-03.07

Rajd Łotwy

23-24.07

Rajd Roma Capitale

27-28.08

Rajd Czech Barum Zlin

20-22.10

Rajd RACC Catalunya-Costa Daurada